Vaše zdravie a spokojnosť sú našou prioritou

Nové lavičky a posedenie pri ohnisku

Vďaka šikovným zamestnancom nemocnice sa pri budove LDCH vybudovalo krásne posedenie pri ohnisku s možnosťou opekania, pre obyvateľov CSS Lúč a Psychiatrického oddelenia.

Vďaka spoločnému úsiliu a snahe o zveľadenie areálu nemocnice pribudli nové lavičky aj v priestoroch Dialyzačných služieb.

 

Voľné pracovné miesta

Partneri