Certifikát manažéra kvality

S nesmiernou radosťou a pýchou Vám oznamujeme, že sa nám v roku 2023 opäť podarilo obhájiť certifikát manažéra kvality ISO 9001:2015 a včera sme si ho prevzali z rúk riaditeľa QSCert, spol. s r.o. Ing. Marcela Šlúcha.

Tento certifikát potvrdzuje, že dlhodobo poskytujeme našim klientom vysokú kvalitu v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Počas jeho platnosti, ktorá je do roku 2026 sa naďalej budeme snažiť o ďalšie zlepšovanie nami poskytovaných služieb.

 

Voľné pracovné miesta

Partneri